Showing all 7 results

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê Kiosk cảm ứng 43 inch trên toàn quốc

3,000,000

Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng 32 inch

700,000
8,000,000
35,000,000
15,000,000

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê màn hình kiosk quảng cáo 55 inch

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử/ kiosk 55 inch

4,500,000