Showing 1–12 of 29 results

Cabin dịch và tai nghe phiên dịch

Cho thuê cabin dịch cho hội thảo đa ngôn ngữ

700,000

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê Kiosk cảm ứng 43 inch trên toàn quốc

3,000,000

Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng 32 inch

700,000

Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng 40 inch

1,000,000

Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng 48 inch

1,500,000

Cho thuê màn hình cảm ứng

Cho thuê màn hình cảm ứng 60 inch

2,500,000