Showing 13–24 of 29 results

8,000,000
35,000,000
15,000,000

Cho thuê màn hình ghép/ Videowall

Cho thuê màn hình ghép/ Video Wall 3×3 OLED 55 inch

18,000,000

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê màn hình kiosk quảng cáo 55 inch

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử

Cho thuê màn hình quảng cáo điện tử/ kiosk 55 inch

4,500,000
125,000

Cabin dịch và tai nghe phiên dịch

Cho thuê tai nghe hội nghị, tai nghe VGA

25,000
300,000
450,000